Oferta

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Klastry

Rozwiązania kooperacyjne grupy przedsiębiorstw oparte na wspólnych interesach związanych z realizacją prac B+R (research driven clustering), wdrożeń nowych produktów (product driven clustering)

czy optymalizacji łańcucha wartości ( value chain driven clustering) mogą być również tworzone w ramach tzw. ekosystemów biznesowych uczelni czy jednostek badawczych, które wspierają proces absorbcji nowych technologii do biznesu.

Coraz więcej problemów w biznesie może być rozwiązanych przez grupę firm tworzących sieć wzajemnych powiązań (wspólne przetargi, inwestycje, prace badawczo-rozwojowe itd.). Mogą to być zwykłe partnerstwa (np. dwóch firm), konsorcja złożone z większej ilości podmiotów oraz klastry, czyli silnie zintegrowane środowiska przedsiębiorców.
Wielokrotnie uczestniczyliśmy w tworzeniu sieci powiązań i zarządzaniu nimi. Dzięki temu mogą zaoferować szeroki zakres usług, tj.:

  • Budowa Partnerstw, konsorcjów i klastrów oraz projektowanie efektywnych struktur zarządczych
  • Optymalizacja organizacji sieci – budowa synergii międzypodmiotowej
  • Organizacja grup roboczych oraz zespołów badawczo-rozwojowych
  • Przygotowanie projektów, źródeł finansowania i wsparcie zarządzania projektami
  • Wdrożenia specjalistycznych technologii, prototypów oraz rozwiązań systemowych
  • Zabezpieczenie praw autorskich i patentów
Główne narzędzia wykorzystywane w Klastrach: